Poritita, tu’aro, te meri, o te mau tumu parau faufa’ a o tei tape’a hia no teie mahana.

0
Share Button
PAPEETE, le 23/07/2015 – Ua rau te mau ohipa o tei tupu na i te roara’a o teie hepetoma. Ua ha’afaufa’a mai ta outou nei ve’a papa’i « Tahiti Infos » i te orara’a poritita, i te mau pe’ape’a ihoa ra e vai nei i rotopu i te pupu Tahoera’a Huira’atira. Taa’e noa atu i te reira, ua tape’a ato’a-hia te tahi mau parau huru rau.

Mahana pae 17 no tiurai, ho’e rata o ta te peretiteni no te pupu Tahoera’a Huira’atira, Gaston Flosse i papa’i atu na te peretiteni no Porinetia Farani, Edouard Fritch. Rata o tei fa’a’ite i tona hina’aro e ia fa’a’ore hia i te ‘amuitahira’a a te pupu puatou no Pirae. ‘Amuitahira’a peretiteni hia e Edouard Fritch.

I roto i te ho’e uiuira’a mana’o, ua fa’a’ite mai o Edouard Fritch i tona pe’ape’a rahi i mua i teie fa’aotira’a a te peretiteni no te pupu puatou, inaha, aita ho’i oia i hina’aro e faaru’e i tana iho pupu poritita. « Ua tavini au i teie pupu a 30 matahiti i teie nei ».

No Edouard Fritch, e fifi ta’ata te tumu rahi i rave-hia o Gaston Flosse i taua fa’aotira’a.

No reira, a mahana ma’a i ma’iri a’e nei, ua ha’apapu mai o Gaston Flosse : « Ua rave au i teie fa’aotira’a i muri a’e i to te peretiteni Edouard Fritch ha’amaura’a i tana pupu i te fare ‘apo’ora’a rahi, oia ho’i, te « Tapura Huira’atira ». I roto ato’a i teie parau pia, ua fa’a’ite o Gaston Flosse e horo oia i ni’a i teie ti’ara’a peretiteni no te ‘amuitahira’a no Pirae.

Te vahi papu, i teie ahiahi hora 4, e putuputu te tomite fa’atere a te pupu Tahoera’a Huira’atira i Erima no te ha’amana i te fa’aotira’a a Gaston Flosse e ia ha’afaufa’a ‘ore hia i te ‘amuitahira’a no Pirae.

I muri iho, e ti’a e ia fa’a’api i te mau tomite e vai nei i roto hau a ma’iti atu ai i ta ratou peretiteni ‘api.

Te mea papu, i te hope’ara’a o te ‘ava’e no tetepa e tupu te rurura’a rahi a te pupu puatou. Taime ato’a ia no te ha’amana i te mau tomite ato’a e vai nei i te fenua nei.

I to ratou pae, ua putuputu te mau peretiteni tahito no te mau tomite a te pupu puatou no Pirae, a mahana toru ra, i raro a’e i te fare pote’e e vai nei i te fare ‘oire. Pi’ira’a teie mai roto mai i te tavana Edouard Fritch. Taime ato’a nona, no te hi’o te vai anei ihoa te tahi mau ta’ata e turu ra iana. I te roara’a o taua farereira’a, ua faaoti te ta’ato’ara’a, e turu i te mau tapura ohipa a te ‘oire eiaha fa’ahou a te ho’e pupu poritita.

No reira, i teie mau mahana i muri nei, e tere ratou i roto i te mau aroa no Pirae no te fa’a’ite i to ratou mau mana’o i ni’a i te mau ‘ohipa o tei tupu na i teie mau mahana.

TE TAHI MAU PARAU HURU RAU
TAPIHO’ORA’A

I teie hepetoma, ua faaoti te ‘Apo’ora’a Hau Fenua e ia iriti fa’ahou-hia te mau tapiho’ora’a meri na te ara. Ohipa o tei ‘ore i ‘ite fa’ahou-hia i te fenua nei, mai te matahiti 2011 ra. Te tumu : no te parurura’a i ta tatou mau manu meri i mua i te mau ma’i huru rau e nehenehe i te tupu mai. Te tauto’ora’a a te fa’atere hau e tia’au i teie tuha’a ohipa, maoti ra, ia tapiho’o mai e 20 aore ia e 25 tane meri hau te hope’ara’a o teie matahiti. I te pae no te aupupu paruru a te feia fa’a’apu meri, e ti’a e ia vai ara maita’i, eiaha ho’e a’e fifi i te tupu mai.

TU’ERA’A POPO I NI’A I TE ONE

Ti’ara’a piti i roto i te harura’a ‘au’a no te ao, teie te faito i roa’a hia e to tatou mau ‘aito no Tikitoa. A tapati ra, ua pau ratou i mua i te pupu no te fenua Potiti, 3-5, i roto i te tuha’a hope’a. I muri a’e i teie farereira’a, rave rahi mau parau fa’ahapara’a o tei topa i ni’a i te tua no Naea Bennett. Fa’ahapa hia e o oia te tumu i ‘ore te mau Tikitoa i manuia, inaha, aita oia i ha’uti i taua mahana ra, no tona fa’aro’o. I roto i te ho’e parau pia, ua fa’a’ite e to te ‘amuitahira’a tu’era’a popo no te fenua nei i tona turu papura’a ia Naea Bennett.

Te mea papu, e ho’i mai to tatou mau ‘aito i teie po, i te fenua ‘aia. Ratou ato’a o tei fa’a’ite i to ratou mana’o hepohepo i mua i teie mau parau o tei hiti na i ni’a i ta ratou tapena.

HURU O TE REVA

I teie hepetoma, ua ‘ite-ato’a-hia te puai o te vave’a i Ni’a Mata’i nei. Te pae To’o’a o te ra ihoa ra o tei fa’aruru i teie vave’a. No reira, a mahana toru ra, rave rahi feia horue o tei tapapa atu i Teahupo’o. Te tahi ato’a fa’aarara’a a te pu mitora’a reva no te fenua nei ia oe e te huira’atira, maoti ra, e ia vai ara maita’i i teie mau mahana.

Tahiti-Infos, le site N°1 de l’information à Tahiti

Source:: Thaïti info

Commentaires

commentaires