O Temaeva te ‘Aito no te tuha’a Hura Tau

0
Share Button
PAPEETE, le 16/07/2015 – Tamari’i Toahotu Nui e o Temaeva te mau aito no te ‘ori i teie Heiva i Tahiti 2015. Ua tupu te ‘operera’a re i te po mahana toru i ni’a i te tahua no To’ata. I teie matahiti, 21 rahira’a mau pupu himene e 15 mau pupu ‘ori o tei tapurahia.

Ua hope te mau tatau’ra’a no te Heiva i Tahiti 2015, i teie matahiti, 21 rahira’a mau pupu himene o tei tata’u atu e, e 15 mau pupu ‘ori. Ua tupu te ‘operera’a re a mahana toru ra i ni’a i te tahua no To’ata. Rave rahi mau re ta’a’e o tei fa’ata’a-ato’a-hia, e nehenehe outou e fana’o i te reira i te ‘api 11.

Te vahi papu i te pae o te ‘ori, no te tuha’a Hura Ava Tau, o te pupu ia no Tamari’i Toahotu Nui tei haru mai i te ti’ara’a matamua i mua ia Tamari’i Papeari e te pupu no Heihere. Are’a i te tuha’a no te Hura Tau, te pupu a Coco Hotahota, o Temaeva te ‘aito i teie matahiti, i mua ia Tamari’i Mataiea e o Teva i Tai. Temaeva ato’a o tei haru mai i te tahi mau re ta’a’e

I te pae o te himene, i teie matahiti, ua ‘ite ato’ahia e rave rahi mau pupu ‘api o tei pai’uma mai i ni’a i te tahua no To’ata, mai ia Tamari’i Mahina aore ia Te pape ora no Papofa’i. Mau pupu teie o tei fa’a’ite maita’i nei i to ratou ‘aravehi, inaha, ua mau ia ratou te tahi mau re fa’ahiahia roa.

Tamari’i Mataiea, te tahi ato’a ia pupu o tei ore i tata’u fa’ahou mai i te Heiva i Tahiti a tau matahiti i teie nei. I teie ra haerera’a, ua faa’ite ihoa ratou i to ratou puai i te pae no te Tarava Tahiti e i te ‘ori. Ua mau mai ratou i te ti’ara’a piti i te tuha’a no te Hura Tau. Te tahi ato’a re o tei mau hia e ratou, oia ho’i, te re no te tane ‘ori roa a’e.

Te vahi e maerehia nei, o te pupu ia no O Tahiti E arata’ihia e Marguerite Lai, ho’e noa re o tei roa’ahia e ratou, oia ho’i, te ti’ara’a toru i te pae no te Rohipehe Rau.

‘Ei pu’ohura’a, i teie matahiti, noa atu te vai nei te tahi mau pupu tei ‘ore i mauruuru i te fa’aotira’a a te tomite hi’opo’a, ua ruperupe maita’i teie Heiva i Tahiti 2015.

No reira, i teie matahiti, te pupu o tei haru mai i te ti’ara’a Madeleine Mou’a o te pupu ia no Temaeva arata’ihia e Coco Hotahota. I roto i ta ratou ha’utira’a, ua ha’afaufa’a mai ratou i te parau no te vahine e te tiare, te mau fa’atitora’a moa… Aita o Coco Hotahota i hina’aro e ia fa’ahiti i te parau no te mau tama’i anei aore ra te ‘oto. E ua tano maita’i oia, inaha, ua roa’ahia e ratou i te re fa’ahiahia roa.

Ua oti ia te parau no te Heiva i Tahiti 2015, e mai tei matau maita’i hia e tatou i te mau matahiti ato’a, i muri a’e ia To’ata, e haere atu teie mau pupu ‘ori e himene e faa’ite i ta ratou mau ha’uti i roto i te mau hotera e vai nei i Punaauia, aore ra i roto i te mau ‘oire.

TE TAHI MAU PARAU HURU RAU
O Temaeva te 'Aito no te tuha'a Hura Tau
– Ho’e ato’a parau ‘oa’oa no te fenua, te manuiara’a mai to tatou mau ‘aito no Tikitoa i mua i te pupu Irania 5-4, inanahi nei. Fa’anahora’a o tei fa’aô i te pupu Tikitoa i roto i te ‘afara’a o te mau ha’utira’a hope’a no teie harura’a ‘aito no te ao i te pae no te tu’era’a popo i ni’a i te one. No reira, e faaû atu ratou i te pupu no Itaria, pupu puai ato’a ho’i. E tupu teie farereira’a i te po’ipo’i mahana ma’a, hora 6 i te fenua Potiti.

– Te ‘oro’a no te 14 no tiurai, mai te matahiti ato’a, ua porote mai te mau fa’ehau i te aroa Pouvana’a a O’opa. I roto i tana ‘orerora’a, ua ha’afaufa’a mai te Tomitera Teitei, Lionel Beffre i te mau rave’a o ta te Hau Repupirita i fa’anaho mai no te fa’aineine i te feia te ‘imi nei i te ohipa, pi’ihia te reira, te Sécurité Civique, i roto i te ho’e tuha’a ‘ohipa.

– Te tahi ato’a ohipa o tei tupu i teie hepetoma, i te pae no te mau muto’i ‘oti’a moana, i te mahana toru ra, ua tape’ahia e ratou e 2 nau ta’ata o tei fa’ahaere mai i te ‘ava’ava ta’ero « ice » i te fenua nei. 1 tiro e te afa o tei ‘itehia mai i te hepetoma i ma’iri a’e nei, i roto i te ho’e ‘afata ‘auri i Motu Uta. Ua hunahia te reira i roto i te tahi mau fa’ato’eto’era’a o tei fa’ahaerehia mai te fenua Marite mai. Tei roto teie ‘ohipa i te rima o te ture.

– E no te fa’ahope i teie mau parau huru rau, ho’e fifi o tei farereihia e tatou a mahana piti ra. O te parau ia no ta tatou tahua natireva. Aita ho’e a’e natira’a o tei tere fa’ahouhia i taua mahana ra.

Ia au i te reo o te tahi mau rave ohipa i te fare rata, aita roa’tu e fifi i ni’a i te niuniu fa’atoro na raro i te moana, Honotua, o te tahi noa mau matini o tei fifi i taua mahana ra.

Tahiti-Infos, le site N°1 de l’information à Tahiti

Source:: Thaïti info